Eskelinen, T. (2022). Vaihtoehtoisten markkinoiden tilat ja poliittisen kuluttajuuden mahdollisuudet: kuluttajat maailmankauppojen toimijoiden silmin. Poliittinen talous, 10(2), 8–37. https://doi.org/10.51810/pt.111127