Laine, M., Isoniemi, H., & Tammelin, M. (2023). Työ talouskasvun jälkeen: työn kuvaukset post-growth- ja degrowth-ajattelua hyödyntävissä tutkimuksissa . Poliittinen talous, 11(1), 70–92. https://doi.org/10.51810/pt.128727