Laine, Maiju, Henna Isoniemi, ja Mia Tammelin. 2023. ”Työ talouskasvun jälkeen: työn kuvaukset post-growth- ja degrowth-ajattelua hyödyntävissä tutkimuksissa ”. Poliittinen talous 11 (1). Helsinki:70–92. https://doi.org/10.51810/pt.128727.