Jonker-Hoffrén, P. (2020) ”Taloussosiologian oppikirja markkinoiden ja rahan maailmaan”, Poliittinen talous, 8(1). Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/100200 (Viitattu: 1maaliskuuta2021).