Eskelinen, T. (2022) ”Vaihtoehtoisten markkinoiden tilat ja poliittisen kuluttajuuden mahdollisuudet: kuluttajat maailmankauppojen toimijoiden silmin”, Poliittinen talous. Helsinki, 10(2), ss. 8–37. doi: 10.51810/pt.111127.