Laine, M., Isoniemi, H. ja Tammelin, M. (2023) ”Työ talouskasvun jälkeen: työn kuvaukset post-growth- ja degrowth-ajattelua hyödyntävissä tutkimuksissa ”, Poliittinen talous. Helsinki, 11(1), ss. 70–92. doi: 10.51810/pt.128727.