Sorsa, V.-P. (2023) ”Kapitalismin variaatioista kasvumalleihin: kulunut vuosikymmen vertailevan poliittisen talouden tutkimuksessa ja Suomen poliittisessa taloudessa”, Poliittinen talous. Helsinki, 11(2), ss. 107–124. doi: 10.51810/pt.137225.