Havu, S. (2020) ”Kapitalismikritiikkiä rahan lumoissa”, Poliittinen talous, 8(1). Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/96160 (Viitattu: 26helmikuuta2021).