Nordström, L. (2021) ”Ajatuspajat talouspoliittisina vallankäyttäjinä eurokriisissä:: uusliberalismia aiempaan tapaan?”, Poliittinen talous, 9. doi: 10.51810/pt.99430.