Eskelinen, Teppo, ja Paul Jonker-Hoffrén. ”Taloustiede episteemisenä yhteisönä ja kamppailu asiantuntijuudesta”. Poliittinen talous 5, no. 1 (toukokuuta 31, 2017). Viitattu huhtikuuta 24, 2024. https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/96125.