1.
Kotilainen K. Yhdentyminen vai pirstoutuminen? : Euroopan tulevaisuus ja modernin rahateorian kosmopolitanistinen tulkinta. PT [Internet]. 16. huhtikuuta 2021 [viitattu 19. syyskuuta 2021];9. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/103397