1.
Ronkainen A. Euroopan unionin talouspolitiikka koronakriisin jälkeen. PT [Internet]. 13. huhtikuuta 2021 [viitattu 2. elokuuta 2021];9. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/107273