1.
Ljungman P. Euroopan valtioiden velkakriisimyytin syyt ja seuraukset. PT [Internet]. 22. huhtikuuta 2021 [viitattu 29. syyskuuta 2021];9. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/107639