1.
Eskelinen T. Vaihtoehtoisten markkinoiden tilat ja poliittisen kuluttajuuden mahdollisuudet: kuluttajat maailmankauppojen toimijoiden silmin. PT [Internet]. 7. huhtikuuta 2022 [viitattu 8. joulukuuta 2023];10(2):8–37. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111127