1.
Houtbeckers E. Ekofeministinen kohtuutalous ja ekososiaaliset kriisit. PT [Internet]. 20. joulukuuta 2022 [viitattu 20. maaliskuuta 2023];10(2):66–88. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111959