1.
Lamberg E, Kinnunen H. Työkaluja hoivan poliittisen talouden feministiseen tarkasteluun. PT [Internet]. 15. helmikuuta 2022 [viitattu 6. heinäkuuta 2022];10. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/113814