1.
Laine M, Isoniemi H, Tammelin M. Työ talouskasvun jälkeen: työn kuvaukset post-growth- ja degrowth-ajattelua hyödyntävissä tutkimuksissa . PT [Internet]. 16. kesäkuuta 2023 [viitattu 15. kesäkuuta 2024];11(1):70–92. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/128727