1.
Sorsa V-P. Kapitalismin variaatioista kasvumalleihin: kulunut vuosikymmen vertailevan poliittisen talouden tutkimuksessa ja Suomen poliittisessa taloudessa. PT [Internet]. 9. marraskuuta 2023 [viitattu 27. helmikuuta 2024];11(2):107–124. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/137225