1.
Sorsa V-P. Tieteellisen artikkelin kontribuutio. PT [Internet]. 13. joulukuuta 2019 [viitattu 25. heinäkuuta 2024];. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/96119