1.
Eskelinen T, Jonker-Hoffrén P. Taloustiede episteemisenä yhteisönä ja kamppailu asiantuntijuudesta. PT [Internet]. 31. toukokuuta 2017 [viitattu 24. huhtikuuta 2024];5(1). Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/96125