1.
Aaltio E. Hyvinvointivaltio, Baumolin tauti ja väärät lääkkeet. PT [Internet]. 22. joulukuuta 2013 [viitattu 1. joulukuuta 2022];1. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/96153