1.
Nordström L. Ajatuspajat talouspoliittisina vallankäyttäjinä eurokriisissä:: uusliberalismia aiempaan tapaan?. PT [Internet]. 21. toukokuuta 2021 [viitattu 23. heinäkuuta 2021];9. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/99430