1.
Elomäki A, Marttinen A. Talouskuri ja byrokraattinen asiantuntijavalta: Eurooppalaisen ohjausjakson toimeenpano ja merkitys Suomessa. PT [Internet]. 26. huhtikuuta 2021 [viitattu 28. syyskuuta 2021];9. Saatavissa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/99615