[1]
Nyyssölä, K. 1. Semiperiferisen Suomen taloudellinen ja poliittinen kehitys. Politiikka. 53, 4 (1).