[1]
Nyyssölä, K. 1. Semiperiferisen Suomen taloudellinen ja poliittinen kehitys. Politiikka-lehti. 53, 4 (1).