(1)
Sipinen, J. Maahan muuttaneiden kokonaisvaltainen kotoutuminen edellyttää myös poliittista osallisuutta : LECTIO PRAECURSORIA. Politiikka 2021, 63.