(1)
Jalonen, H. Kompleksisuusajattelun hyödyntäminen politiikkaa ja hallintoa käsittelevässä tutkimuksessa. Politiikka 2023, 65.