(1)
Vainikkala, E. Populismin väkevöityminen: Populistisesta Retoriikasta Ideologiseen Fantasiaan. Politiikka 2020, 62, 107–124.