(1)
Juntunen, T.; Poutanen, M.; Lahtinen, M. Ilmastokriisi Sukupolvikokemuksena?. Politiikka 2019, 61, 186-191.