Jalonen, H. (2023). Kompleksisuusajattelun hyödyntäminen politiikkaa ja hallintoa käsittelevässä tutkimuksessa. Politiikka, 65(4). https://doi.org/10.37452/politiikka.136450