Mäkinen, K. (2019). Taidetta ja kohtaamisia: Osallistujien kokemuksia EU:n osallistavassa hallinnassa. Politiikka, 61(3), 223–246. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/82547