Vogt, H. (2019). Euroopan unioni pitkäjänteisen politiikan tekijänä. Politiikka, 61(4), 364–375. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/85682