Juntunen, T., Poutanen, M., & Lahtinen, M. (2019). Ilmastokriisi sukupolvikokemuksena?. Politiikka, 61(3), 186-191. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/85796