Sirnö, M. M. (2020). Taiteella on vapautensa mutta… : Taide- ja kulttuuri puolueiden ohjelmissa vuosina 1960–2019. Politiikka, 62(4), 324–353. https://doi.org/10.37452/politiikka.90642