Nyyssölä, K. (1) ”Semiperiferisen Suomen taloudellinen ja poliittinen kehitys”, Politiikka, 53(4). Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/60114 (Viitattu: 8heinäkuuta2020).