Wiberg, M. (2012) ”Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien yhteistoimintasäännöt”, Politiikka, 53(4). Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/60130 (Viitattu: 30marraskuuta2021).