Haukio, J. (2012) ”Suomalaisten vaalikoneiden sisällöt: mediajatkeista kohti yksilöllistä yhteisöllisyyttä?”, Politiikka, 54(1). Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/60144 (Viitattu: 30marraskuuta2021).