Ahonen, T. (2019) ”Valtio valtiossa ja virkamiehet saarnastuolissa: kirkkoturva julkisessa keskustelussa vuosina 2007–2010 ja 2015–2018”, Politiikka, 61(2), ss. 103–126. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/75815 (Viitattu: 26toukokuuta2020).