Ylisalo, J. (2018) ”Miten budjettiyhteislaitumia hoidetaan? Monipuoluehallinnon vaihtelevat vaikutukset julkistalouteen EU-maissa”, Politiikka, 60(3), ss. 228-235. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/76285 (Viitattu: 30toukokuuta2020).