Makkonen, K. ja Loukasmäki, P. (2019) ”Eduskunnan täysistunnon puheenaiheet 1999–2014: Miten käsitellä LDA-aihemalleja?”, Politiikka, 61(2), ss. 127–159. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/77163 (Viitattu: 28maaliskuuta2020).