Kainulainen, S. ja Saari, J. (2018) ”Samassa veneessä: empatiakuilujen poliittinen ulottuvuus Suomessa”, Politiikka, 60(4), ss. 310–323. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/77335 (Viitattu: 27helmikuuta2024).