Koskimaa, V. (2018) ”Anna Kontula, Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä”, Politiikka, 60(4), ss. 343-327. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/77340 (Viitattu: 12toukokuuta2021).