Mäkinen, K. (2019) ”Taidetta ja kohtaamisia: Osallistujien kokemuksia EU:n osallistavassa hallinnassa”, Politiikka, 61(3), ss. 223–246. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/82547 (Viitattu: 16lokakuuta2021).