Vogt, H. (2019) ”Euroopan unioni pitkäjänteisen politiikan tekijänä”, Politiikka, 61(4), ss. 364–375. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/85682 (Viitattu: 7maaliskuuta2021).