Juntunen, T., Poutanen, M. ja Lahtinen, M. (2019) ”Ilmastokriisi sukupolvikokemuksena?”, Politiikka, 61(3), ss. 186-191. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/85796 (Viitattu: 29marraskuuta2020).