Lahtinen, M. I. (2019) ”Mihin yliopistokritiikki hävisi yliopistoista?”, Politiikka, 61(4), ss. 281–286. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/87884 (Viitattu: 5helmikuuta2023).