Sirnö, M. M. (2020) ”Taiteella on vapautensa mutta… : Taide- ja kulttuuri puolueiden ohjelmissa vuosina 1960–2019”, Politiikka, 62(4), ss. 324–353. doi: 10.37452/politiikka.90642.