[1]
”English abstracts”, Politiikka, vsk. 63, nro 3, syys 2021.