[1]
T. Pankakoski, ”-”, Politiikka, vsk. 54, nro 3, syys 2012.