Jalonen, Harri. ”Kompleksisuusajattelun hyödyntäminen politiikkaa ja hallintoa käsittelevässä tutkimuksessa”. Politiikka 65, no. 4 (joulukuuta 13, 2023). Viitattu huhtikuuta 16, 2024. https://journal.fi/politiikka/article/view/136450.