Holli, Anne Maria, ja Saara Turkka. ”Tieteen muuttuva rooli korporatistisessa neuvonannossa: Pitkittäisanalyysi tutkijoiden asemasta ministeriöiden valmistelutyöryhmissä 1980–2018”. Politiikka 63, no. 1 (maaliskuuta 31, 2021): 54–81. Viitattu toukokuuta 24, 2024. https://journal.fi/politiikka/article/view/98500.